trainers
project info

europass+

If you already have signed up, please start at the
or sign up on the

Et ungt menneskes retningslinjer for å vise sine personlige ferdigheter og kompetanser i europass CV.

Disse retningslinjene supplerer avsnittet "personlige ferdigheter og kompetanser" i europass CV. Når du arbeider deg gjennom retningslinjene, vil du få hjelp til å definere ferdigheter og kompetanser som du har utviklet gjennom aktiviteter og erfaring du kan vise til både på arbeidsplassen og utenfor. Disse ferdighetene og kompetansene blir ikke bekreftet av noen som har godkjennende myndighet og blir kalt "uformelle kompetanser".

Hvorfor er det viktig å dokumentere personlige ferdigheter og kompetanser i en CV?

Faktisk har du med deg mye mer fra tidligere opplæring og arbeidsplasser enn det som blir fortalt av vitnemål og attester. I dag er disse personlige ferdighetene og kompetansene meget viktige i en hel rekke yrker. Og det er denne "tilleggsverdien" som kan overbevise en arbeidsgiver om at du er spesielt kvalifisert for en bestemt jobb. 

Framleggingen av informasjon om dine personlige ferdigheter og kompetanser for en arbeidsgiver kan få deg til å stikke deg ut som en passende kandidat til en jobb.

ADVARSEL: Vær nøye med å tillegge deg selv bare de kompetansene du faktisk har ervervet. Du må være klar over at en arbeidsgiver vil be om detaljer og bevis for dine aktiviteter i et intervju.contact     imprint     ©f-bb